Infobrev 1/2021

Via den här länken hittar ni Byarådets infobrev 1/2021 med information om evenemang under första halvan av 2021 samt hur man förnyar sitt medlemskap samt prenumerationen på Replot Byablad. 

 

Infobrev 2/2021

Via den här länken hittar ni årets andra infobrev med information om Skräpracet, kandidaterna till Årets Jessch samt ByaBingo. Infobrevet delas ut i byns postlådor i början av maj. 

Aktuellt

 

Dialektordstavlan 2020

Ännu finns det kvar några exemplar av dialektordstavlan version 2020: "Hor an mår elo va an feilar", mer info om hur ni kan köpa tavlan hittar ni här