Verksamhet

Replot Byaråd jobbar för att bygga upp samarbetet mellan olika föreningar i byn för att gemensamt kunna starta upp större projekt och tillsammans arbeta för byns bästa. Vi ger bland annat ut tidningen Byabladet och en byajulkalender, ordnar byabingo, städar byns vägar och simstrand och bjuder in stora och små till evenemangen Jul i byn och Vårskriet. Varje år utses  "Årets Jessch" genom omröstning. Det kan vara en person eller en förening i byn som utmärkt sig på ett speciellt sätt under året. Läs mera om dessa under fliken Evenemang

Byarådet har också tagit fram ett antal "Replotprodukter" t.ex en karta över byn med gamla gårdsnamn och en tavla med typiska dialektord. Tillsammans med Replot museiförening har man försett  historiskt viktiga platser och byggnader i byn med informationsskyltar och byggt upp en kulturhistorisk vandringsled som du kan gå för att lära dig mera om Replots historia.

Händer i Skären

Här kan ni följa med vad som är på gång i skären. Observera att veckan i kalendern börjar med söndag.

Saknar ni något eller vill ni som förening ha möjlighet att lägga till evenemang? Hör av er till skargardensforeningar@gmail.com.