Delägarlaget för Replot bys samfällda områden

Delägarlaget ansvarar för de samfällda områdena .499-485-876-2 och för uthyrningen av båtplatser vid Trutörberget (Replotvägen 1001), inlämna eventuella intresseanmälningar för båtplatser skriftligen. Kontakta respektive ansvarsperson gällande frågor som berör delägarlagets markområden. Informationen på denna webbsida utökas kontinuerligt. 

Allmän e-postadress: replot.delagarlag(a)gmail.com

Ordinarie styrelsemedlemmar med respektive ansvarsposter:

  • Ari Isosalo (ordförande, ansvarar för frågor gällande muddring), 050 3527580, ari.isosalo(a)outlook.com
  • Leif Moliis (vice ordförande, ansvarar för frågor gällande muddring), 040 7621562, leif.moliis(a)wartsila.com
  • Rosita Säisä (sekreterare)
  • Kim Backström (kassör, ansvarar för fakturering, Replot hamn och Trutörbergets administration), 050 5410408, kimjbackstrom(a)gmail.com
  • Johanna Karhulahti
  • Jessica Ljung
  • Mats Fågelklo (ansvarar för frågor gällande fiske), 050 5850858, mats.fagelklo(a)gmail.com
  • John Rönnkvist (ansvarar för frågor gällande fiske), 045 8505415, fiskarin82(a)hotmail.com

Övriga ansvarspersoner:

  • Roy Rönns (Trutörbergets underhåll), 050 3644893, roy.ronns(a)ravera.fi
  • Ole Backström (sly, problemträd och skogsvård), 050 5612924, ole.backstrom(a)netikka.fi

Ordinarie delägarstämma 21.3.2024

Delägarstämman hölls i Replot ungdomslokal den 21.3.2024. 

Protokoll från delägarstämman jämte bilagor

Protokoll Ordinarie delägarstämma 2024
Deltagarlista
Föredragningslista
Bilaga 1 - Årsberättelse 2023
Bilaga 2 - Bokslut 2023
Bilaga 3 - Verksamhetsplan 2024
Bilaga 4 - Budget 2024
Bilaga 5 - Strategisk plan 2024