Delägarlaget för Replot bys samfällda områden

Delägarlaget ansvarar för de samfällda områdena .499-485-876-2 och för uthyrningen av båtplatser vid Trutörberget (Replotvägen 1001), inlämna eventuella intresseanmälningar för båtplatser skriftligen. Kontakta respektive ansvarsperson gällande frågor som berör delägarlagets markområden. Informationen på denna webbsida utökas kontinuerligt. 

Allmän e-postadress: replot.delagarlag@gmail.com

Ordinarie styrelsemedlemmar med respektive ansvarsposter:

  • Ari Isosalo (ordförande, ansvarar för frågor gällande muddring), 050 3527580, ari.isosalo(a)outlook.com
  • Leif Moliis (vice ordförande, ansvarar för frågor gällande muddring), 040 7621562, leif.moliis(a)wartsila.com
  • Jenny Backström (sekreterare), 050 3071468, jenny.e.backstrom(a)gmail.com
  • Kim Backström (kassör, ansvarar för fakturering, Replot hamn och Trutörbergets administration), 050 5410408, kimjbackstrom(a)gmail.com
  • Johanna Karhulahti
  • Mats Fågelklo (ansvarar för frågor gällande fiske), 050 5850858, mats.fagelklo(a)gmail.com
  • John Rönnkvist (ansvarar för frågor gällande fiske), 045 8505415, fiskarin82(a)hotmail.com

Övriga ansvarspersoner:

  • Roy Rönns (Trutörbergets underhåll), 050 3644893, roy.ronns@ravera.fi
  • Ole Backström (sly, problemträd och skogsvård), 050 5612924, ole.backstrom@netikka.fi

Sikfredning 20.10-5.11.2022

Siken är fredad och allt nätfiske är förbjudet under perioden 20.10-5.11.2022.

För mer information vänligen kontakta:

Mats Fågelklo

Tel. 050 585 0858

Ordinarie delägarstämma 23.3.2022

Delägarlaget för Replot bys samfällda områden höll sin ordinarie delägarstämma i Replot ungdomslokal den 23.3.2022 kl. 18.00. Protokollet finns till påseende på Replot Byaråds anslagstavla vid Sale-parkeringen (Vallgrundvägen 1, 65800 Replot) 6.4-22.5.2022, samt kopia på www.replot.fi.

Nedan finns det undertecknade protokollet och de godkända bilagorna länkade. 

Styrelsen 

Protokoll
Bilaga 1 - Årsberättelse 2021
Bilaga 2 - Bokslut 2021
Bilaga 3 - Verksamhetsplan 2022
Bilaga 4 - Budget 2022
Bilaga 5 - Strategisk plan 2021-2025