Delägarlaget för Replot bys samfällda områden

Delägarlaget ansvarar för de samfällda områdena .499-485-876-2 och för uthyrningen av båtplatser vid Trutörberget (Replotvägen 1001), inlämna eventuella intresseanmälningar för båtplatser skriftligen. Kontakta respektive ansvarsperson gällande frågor som berör delägarlagets markområden. Informationen på denna webbsida utökas kontinuerligt. 

Allmän e-postadress: replot.delagarlag(a)gmail.com

Ordinarie styrelsemedlemmar med respektive ansvarsposter:

 • Ari Isosalo (ordförande, ansvarar för frågor gällande muddring), 050 3527580, ari.isosalo(a)outlook.com
 • Leif Moliis (vice ordförande, ansvarar för frågor gällande muddring), 040 7621562, leif.moliis(a)wartsila.com
 • Jenny Backström (sekreterare), 050 3071468, jenny.e.backstrom(a)gmail.com
 • Kim Backström (kassör, ansvarar för fakturering, Replot hamn och Trutörbergets administration), 050 5410408, kimjbackstrom(a)gmail.com
 • Johanna Karhulahti
 • Mats Fågelklo (ansvarar för frågor gällande fiske), 050 5850858, mats.fagelklo(a)gmail.com
 • John Rönnkvist (ansvarar för frågor gällande fiske), 045 8505415, fiskarin82(a)hotmail.com

Övriga ansvarspersoner:

 • Roy Rönns (Trutörbergets underhåll), 050 3644893, roy.ronns(a)ravera.fi
 • Ole Backström (sly, problemträd och skogsvård), 050 5612924, ole.backstrom(a)netikka.fi

Ordinarie delägarstämma 26.3.2023

Delägarlaget för Replot bys samfällda områden höll ordinarie delägarstämma i Replot ungdomslokal den 26.3.2023 kl. 18.00. 

På delägarstämman behandlades följande ärenden:

 • Behandling av de i §4 av delägarlagets stadgar nämnda ärenden
 • Övriga i kallelsen nämnda ärenden:
  • Strategisk plan 2021–2025

Protokollet samt bilagorna från delägarstämman finns tillgängliga nedan. 

Protokollet finns till påseende på Replot Byaråds anslagstavla vid Sale-parkeringen (Vallgrundvägen 1, 65800 Replot) 9.4-25.5.2023, samt en kopia på www.replot.fi.

Styrelsen 

Protokoll
Bilaga 1 - Årsberättelse 2022
Bilaga 2 - Bokslut 2022
Bilaga 3 - Utkast arrendeavtal
Bilaga 4 - Verksamhetsplan 2023
Bilaga 5 - Budget 2023
Bilaga 6 - Strategisk plan 2021-2025
Fullmakter
Närvarolista