Årets Jessch 2019

31.07.2020 kl. 23:18
Årets jessch 2019 heter Leif Galls. Han är den femte “jesschin” i ordningen och fick ta emot utmärkelsen i juli.
Med ett skratt konstaterar han att det känns lustigt och lite överraskande att bli vald till årets Replotbo när
han bor i Södra Vallgrund.
-Ja, det trodde ju inte svärfar att skulle gå, säger han med glimten i ögat.
Jag nominerar Leif Galls till Årets Jessch pga hans verksamhet i Replot. Mathjälpen är bara i startgroparna ännu och har redan samlat så mycket folk till församlingshemmet på måndagarna. Detta kan utvecklas till något ännu större, kanske en återkommande välgörenhetsmiddag eller varför inte dagliga luncher efter att Bernys stängt t.ex. Galls använder mycket
av sin fritid till att sondera behoven, köra ut mat till de som inte tar sig till Replot, portionera ut och skicka vidare, hämta mat
från Sale och Bernys osv. Då detta tankesätt sprider sig kanske fler kommer med, både privatpersoner och företag som annars
kastar en hel de ur sina skafferier. Vilket inte är bra ur någon synvinkel... alls.
Replot Byaråd